Henkilötietolain mukainen REKISTERISELOSTE

» Rekisterinpitäjä

3NFocus (2942299-5 )
Rantatie 1
13300 HML

email: info@taitajat.fi
044 984 2944

» Rekisterin nimi

Taitajat.fi -palvelun käyttäjärekisteri

» Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään 3NFocus:n toimesta Taitajat.fi – verkkopalvelun ja sen hoitoon ja ylläpitoon, sekä suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja 3NFocus:n palvelujen kehittämistarkoituksiin. 3NFocus:lla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti.

Rekisteröity käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

» Rekisterin sisältö

Yksityiskäyttäjän tiedot: Nimi, sähköposti.
Yrityskäyttäjän tiedot: Nimi, Y-tunnus,  sähköposti.
Laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot.
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot kuten palvelut sekä niiden alkamis- ja loppumispäivämäärät.
Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot.
Käyttäjän verkkopalvelussa tekemien toimien tapahtumatiedot palvelun kehitystä varten.

» Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään seuraavista lähteistä:
Käyttäjiltä rekisteröinnin yhteydessä tai sen jälkeen.
Käyttäjien sivustolla tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.
3NFocus:n ylläpitämistä asiakasrekistereistä.
Julkisista rekistereistä.

» Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Kuitenkin niissä tapauksissa kun tietoja luovutetaan se perustuu rekisteröidyn käyttäjän antamaan suostumukseen. Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai vastaaviin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

» Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

» Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
– Ei manuaalista aineistoa.

» Laitteilla käsiteltävät tiedot
– Rekisteri on suojattu tietomurtoja vastaan käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä.
– Rekisterin käyttö on mahdollista ainoastaan henkilöille joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
– Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin.